Moderne Administraties Mulder

Freelance Boekhouder & 
              Digitaal Administratiekantoor 

Disclaimer


Disclaimer – Moderne Administraties Mulder

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina`s binnen deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud
De door Moderne Administraties Mulder verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening. Moderne Administraties Mulder kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Aansprakelijkheid
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en ik kan niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Ik accepteer dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. Ik aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar ik verwijs en die naar mij verwijzen.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van webpagina`s binnen deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Verantwoordelijkheid
U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor welke informatie u bekijkt en gebruikt. De informatie op mijn site mag alleen door uzelf gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen,  verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.